Γαλαρία Torrent Tracker

Λίγο μετά την δημιουργία της Γαλαρίας στήθηκε μια πρόσθετη πλατφόρμα για την ελεύθερη ανταλλαγή αρχείων απευθείας από τους χρήστες. Η Γαλαρία Torrent Tracker στόχευε στη στήριξη διαφόρων torrents τα οποία δεν είχαν εμπορικό ενδιαφέρον: βιβλία, ντοκιμαντέρ, μουσική, ταινίες, κυρίως αρκετά παλιότερης παραγωγής, ή άλλο κινηματικό υλικό. Ποτέ, όμως, δεν είχε ως στόχο να κερδοσκοπήσει πάνω στη συμμετοχή των χρηστών.

Παρότι o Tracker ήταν ενεργός για κάποια χρόνια έχοντας το δικό του κοινό, αυτό ποτέ δεν έφτασε να είναι ιδιαίτερα πολυάριθμο. Για τα παιδιά της Γαλαρίας, ούτως ή άλλως, έφτανε να εξυπηρετείται αυτός ο κόσμος και όποιοι άλλοι λιγοστοί χρειάζονταν μια ανεξάρτητη πλατφόρμα να διαμοιραστούν υλικό που άξιζε να μοιραστεί και να γίνει γνωστό.

Επειδή πάντοτε υπάρχουν γκρίζες ζώνες που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που σε μία τέτοια πλατφόρμα οι χρήστες από μόνοι τους αποφασίζουν να διαθέσουν το υλικό που διαθέτουν, δεχθήκαμε αρκετές “επιπλήξεις” από οργανώσεις που συλλέγουν χρήματα για χρήση και αναπαραγωγή υλικού προστατευμένων πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων. Αυτό συνέπεσε χρονικά με άλλες περιπτώσεις πολύ γνωστών Torrent Trackers, όπως το gamato ή τo greek-tracker (που βέβαια είχαν αρκετό εμπορικό υλικό), οι οποίοι κυνηγηθήκαν με κάθε μέσο.

Από την πλευρά των διαχειριστών, κάναμε αρκετές προσπάθειες να περιοριστεί το υλικό που θα μπορούσε να μας δημιουργήσει νομικά προβλήματα. Όταν, όμως, αυξήθηκαν περισσότερο οι χρήστες του Tracker, η επικοινωνία που απαιτούνταν για να διασφαλίσουμε το σεβασμό των κανόνων καλής λειτουργίας έκανε πολύ δύσκολη και χρονοβόρα τη διαχείριση του.

Η κατάληξη ήταν να τερματίσουμε τη λειτουργία του Torrent Tracker γύρω στο 2011.

Σχόλια...

Σχολιάστε...