Ο στρουθοκαμηλισμός του ΥΠΕΠΘ για τις επικείμενες διαγραφές φοιτητών

Οι “αιώνιοι” φοιτητές είναι ένα θέμα το οποίο είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αντιληφθεί η νεολαία ότι οι τότε εξαγγελόμενες μεταρρυθμίσεις της Μ. Γιαννάκου (2005-2007) ήθελαν να στοχοποιήσουν διάφορες ομάδες φοιτητών ως φταίχτες για την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Επίσης δεν ήταν τυχαίο ότι επέβαλλε η τότε ηγεσία και οι έως σήμερα υπουργοί την “εντατικοποίηση” των σπουδών ως μία ουσιαστικά τρομοκρατική μεθόδευση κατά των φοιτητών, ώστε αυτοί να κοιτάνε τη “δουλίτσα” τους και να μη κάνουν κινητοποιήσεις και άλλες αλητείες…

Στην πραγματικότητα όμως οι “αιώνιοι” μπορούν να διακριθούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι στην πράξη έχουν διακόψει κάθε σχέση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο εισήχθηκαν και αυτοί οι οποίοι είναι καθόλα ενεργοί αλλά έχουν ήδη φοιτήσει έναν μεγάλο αριθμό εξαμήνων, διάστημα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο για την απόκτηση του πτυχίου. Η πρώτη κατηγορία μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι αποτελεί ένα γραφειοκρατικό κυρίως θέμα. Ότι δηλαδή υπάρχει χαρτούρα για φαντάσματα φοιτητές που δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να ενδιαφερθούν ξανά για τις σπουδές. τους. Η δεύτερη κατηγορία, όμως, περιέχει πολλές και αρκετά διαφορετικές περιπτώσεις φοιτητών που δεν κατόρθωσαν να αποκτήσουν βηματισμό στις σπουδές τους. Σίγουρα μία μεγάλη μερίδα από αυτούς ίσως δεν είχαν και το απαραίτητο ενδιαφέρον για το αντικείμενο των σπουδών, ή κάποιοι άλλοι προτίμησαν έναν τρόπο ζωής που δεν βοηθούσε στο να εξελιχθούν ταυτόχρονα σε επιστημονικό/τεχνικό επίπεδο στο γνωστικό αντικείμενο της σχολής τους. Υπάρχουν όμως επίσης πολλοί φοιτητές που αντιμετώπισαν σοβαρά, ή τέλος πάντων όχι μικρά, οικονομικά, οικογενειακά, και κοινωνικά προβλήματα.

Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε ότι οι τελευταίοι θίγονται όταν τους αποκαλούν “αιώνιους” και πως είναι ένας λάθος χαρακτηρισμός που μάλλον θέλει να τσουβαλιάσει και να στοχοποιήσει τους νέους αυτούς, παρά να περιγράψει το όποιο διοικητικό/εκπαιδευτικό πρόβλημα υπάρχει και σχετίζεται με αυτούς.

Εξάλλου είναι δείγμα υποχόνδριας ηθικολογίας το να κράζει κάποιος τους ανθρώπους αυτούς όταν ποτέ στη ζωή του δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα που τον αποσυντόνιζαν από τους βασικούς τους στόχους, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι ξερόλες. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά των κραχτών που αντιμετώπισαν και να ξεπέρασαν διάφορα προβλήματα αλλά δε διδάχθηκαν πολλά για το τι μπορεί να φέρει η ζωή σε έναν άνθρωπο. Κι έτσι βροντοφωνάζουν “γιατί εγώ πως τα κατάφερα να… κι αυτοί είναι κοπρόσκυλα”. Μόνο που όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, ούτε τα περιβάλλοντα που ζουν είναι ίδια ούτε και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν είναι ίδιες. Εδώ άλλος χωρίζει στην προσωπική του σχέση και πίνει 20 μπύρες, τις ξερνάει  και συνέρχεται, και κάποιος άλλος κόβει τις φλέβες του μέχρι που αλλοιώνει για πάντα τον ψυχισμό του.

.

Στο θέμα μας και πάλι (!)

Σήμερα, ο νόμος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ έχει σαφώς νομική ισχύ. Είναι επίσης σαφές ότι η ενεργοποίηση διαφόρων τμημάτων του αποτελεί κατά κύριο λόγο ζήτημα στρατηγικής της πολιτικής ηγεσίας. Ο νόμος ποτέ δεν εφαρμόστηκε ολόκληρος και ακέραιος. Κάποια τμήματά του, δε, είναι ακόμα ανενεργά ή δεν έχουν φτάσει οι συνθήκες να εφαρμοστούν.

Διαγραφές φοιτητών έχουν γίνει σε όλα σχεδόν τα ΤΕΙ της χώρας οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τον πρόσφατο νόμο πλαίσιο. Συγκεκριμένα πρόκειται για διαγραφές φοιτητών που δεν έχουν ανανεώσει τις εγγραφές τους για 2 συνεχόμενα ή 3 μή συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών.

Το κομμάτι του νόμου που αφορά τους πολυετείς φοιτητές δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Ο νόμος στο άρθρο 14, παρ. 1 αναφέρει την αντιμετώπιση των ξεχωριστών περιπτώσεων ως εξής:

Άρθρο 14
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης − Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές

1. α) Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, προσαυξανόμενο κατά 100%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτητή ή σπουδαστή, η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, μέχρι δύο (2) εξάμηνα.

β) Οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές ή σπουδαστές επανέρχονται στο Τμήμα.

γ) Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής ή σπουδαστής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

δ) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι εγγεγραμμένοι σε Α.Ε.Ι. της χώρας και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) επιπλέον ακαδημαϊκά έτη. Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ε) Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν ήδη υπερβεί το παραπάνω ανώτατο όριο φοίτησης, καλούνται εγγράφως από το οικείο Α.Ε.Ι. να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν
τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, αρχόμενα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Διαφορετικά διαγράφονται από τα μητρώα του οικείου Α.Ε.Ι. και στερούνται της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας. Για την απώλεια της φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τα παραπάνω λένε ότι ένας φοιτητής που παρακολουθούσε το 4ο έτος σε μία τετραετή σχολή (δεν ήταν επί πτυχίω) όταν το 2006-2007 ψηφίστηκε ο νόμος, θα πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του το αργότερο μέχρι την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 2012. Δηλαδή έχει δύο ακαδημαϊκά έτη ακόμα στη διάθεσή του: 2010-2011 και 2011-2012. (Σημείωση: η μέτρηση γίνεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά την ψήφιση του νόμου, δηλ. το 2007-2008)

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για όσους το 2006-2007 ήταν επί πτυχίω.

.

Το ουσιαστικό πρόβλημα

Παρότι λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι στενεύει ο χρόνος για κάποιους πραγματικούς φοιτητές, προφανώς και για κάποιους άλλ0υς που απλά έχουν ακόμα την φοιτητική ιδιότητα, κανένας δεν έχει μπει στον κόπο να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το τι μέλλει γενέσθαι.

Το ΥΠΕΠΘ κάνει τον Κινέζο για να αποφύγει αναζωπύρωση διαφόρων κινητοποιήσεων εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι πρυτανείες των ΑΕΙ δεν φαίνεται να έχουν όρεξη να το ανακινήσουν μόνες τους το θέμα, τα μεμονωμένα Τμήματα θεωρούν ότι είναι θέμα γενικότερης πολιτικής που δε μπορούν να τοποθετηθούν και να ανακινήσουν το θέμα και τέλος οι Γραμματείες (που είναι οι πιο αρμόδιες θεωρητικά -αν δεν υπήρχε πολιτικό θέμα- να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους) το τελευταίο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να κάνουν πολιτική χωρίς εντολές απο τους απο πάνω!

Παρόλα αυτά, στο ζήτημα θα κληθούν να τοποθετηθούν αναγκαστηκά και εκ των πραγμάτων όλοι οι παραπάνω, καθώς επίσης και οι σύλλογοι των φοιτητών. Ο νόμος είναι νόμος και έχει ισχύ. Και το γράφω αυτό γιατί δεν πρόκειται για μία διάταξη που αφήνεται στην διάθεση της ακαδημαϊκής κοινότητας (όπως π.χ. η άρση του ασύλου, κ.α.). Αν για παράδειγμα ένα ΑΕΙ αδιαφορήσει για τη διάταξη αυτή και δώσει ένα “εκπρόθεσμό” (ας το αποκαλέσουμε έτσι) πτυχίο τότε θα είναι νομικά αμφισβητήσιμο βάσει του υπάρχοντος νόμου Πλαισίου. Και φανταστείτε κάποιον απόφοιτο να καταθέτει τα χαρτιά του για μία εργασία και ξαφνικά με μια ένσταση όχι δουλειά να μην βρίσκει… αλλά να χάνει και το πτυχίο του!

Συνεπώς δεν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μπορεί να μείνει μετέωρο και θολό γιατί μόνο κακό μπορεί να κάνει. Ακόμα και για το υπουργείο που στρουθοκαμηλίζει αυτό τον καιρό θα είναι πολύ “δυσάρεστες” οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν εάν τελικά του χρόνου ανακοινώσει: “έχετε 12 μήνες να πάρετε πτυχίο“.

Όσο δεν υπάρχει κεντρική κατεύθυνση για το ζήτημα θα προκαλούνται και διάφορα άλλα παρατράγουδα που μόνο γέλιο μπορούν να φέρουν λόγω των “αυτοσχέδιων” πρωτοβουλιών που παίρνουν κάποιοι αρμόδιοι. Για παράδειγμα στο ΤΕΙ Πειραιά πέρσι ζητήθηκε υπεύθυνη δήλωση από τους φοιτητές ότι είχαν γνώση του νόμου και πως θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο προβλεπόμενο… Δηλαδή μιλάμε για ηλίθιους νομικούς αυτοσχεδιασμούς χωρίς προηγούμενο (η παρακάτω φωτογραφία απο τον Ριζοσπάστη).

Πάντως καλό θα είναι να γνωρίζουμε ότι έχει ήδη θεσμοθετηθεί το πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί κάποιος να πιστοποιήσει τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει, ακόμα κι αν δεν πάρει ποτέ πτυχίο (μέρος του συστήματος πιστωτικών μονάδων γνώσης). Συνεπώς είναι ορατό το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί η α-λα-καρτ εκπαίδευση των πιστωτικών μονάδων ως η λύση για όλες αυτές τις περιπτώσεις και να δημιουργήσει τις συνθήκες για το μέλλον της τριτοβάθμιας όπου ένας από τους βασικούς της ρόλους θα είναι να παράγει ημι-εκπαιδευμένους με βεβαιώσεις απλά για να εντείνεται η εκμετάλλευση στους χώρους εργασίας.

Ο στρουθοκαμηλισμός της κυβέρνησης μπορεί να σημαίνει είτε μία ύπουλη στρατηγική, όπως περιγράψαμε ότι είναι το πιο πιθανό, είτε ότι εξετάζεται η απενεργοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου ή η τροποποίησή του. Ακόμα και να μην ισχύει το δεύτερο, οι φοιτητές σίγουρα μπορούν να πιέσουν στην κατεύθυνση αυτή.

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά, Κοινωνία, Πολιτική
Tags: , , , , , , , , , , , , , , .


Σχόλια...

 1. Ο/Η chris είπε και λάλησε:

  Ψάχνοντας λίγο το θέμα,εκτός οτι υπάρχει γενικότερα σύγχυση πέτυχα τον κανονισμό σπουδών της πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με αυτόν…

  Διάρκεια σπουδών
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό των οκτώ (8) εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, προσαυξανόμενο κατά οκτώ (8) ακόμη εξάμηνα Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σχετική αίτηση φοιτητή η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος, μέχρι δύο (2) εξάμηνα.

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών(8 εξάμηνα). Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που διακόπτουν τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.

  Μετά την πάροδο της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

  Φοιτητές που, κατά το εαρινό εξάμηνο 2007-2008, ήταν εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Πληροφορικής, και δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη ή τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αυτού αριθμού εξαμήνων και πέραν αυτού επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

  Φοιτητές, κατά το εαρινό εξάμηνο 2007-2008, έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, τα οποία αρχίζουν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

  Φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το εαρινό εξάμηνο 2007-2008, έχουν ήδη υπερβεί το παραπάνω ανώτατο όριο φοίτησης, καλούνται εγγράφως από το Τμήμα να δηλώσουν εγγράφως εάν επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επί πέντε (5) ακόμη ακαδημαϊκά έτη, τα οποία αρχίζουν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Διαφορετικά διαγράφονται από τα μητρώα του τμήματος και στερούνται της φοιτητικής ιδιότητας. Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

  Δηλαδή αντί για τις ακαδ. χρονιές 2006-07 και 2007-08 που αναφέρονται στον νόμο,ώστε να αρχίσει κανείς να μετρά τα 5 χρόνια,εδώ έχουμε 2007-08 και 2008-09 αντίστοιχα(ίσως επειδή τότε μπήκε στον οδηγό σπουδών).

 2. Ο/Η ark είπε και λάλησε:

  Ίσως να παίζει ρόλο το πότε μπήκαν στον οδηγό σπουδών που υπάρχει η διαφορά.

  ΟΜΩΣ

  Ο νόμος δε λέει να μετράει κανεις από όταν μπει στον οδηγό σπουδών και φυσικά ο ο.σ είναι κατώτερος νομικά των νόμων του κράτους. Συνεπώς νομίζω ότι παραμένει ένα νομικό θέμα εδώ…

  Βασικά μια ένσταση που θα αμφισβητεί το πτυχίο ενός αποφοίτου θα γίνει με βάση το νόμο πλαίσιο κι όχι με τον οδηγό σπουδών.

  Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να ερωτηθούν τα τμήματα για τη νομική ορθότητα του τί γράφουν στους ο.σ. τους!

 3. Ο/Η ody είπε και λάλησε:

  και τα “καλύτερα” έρχονται …..μέχρι και δίδακτρα στους “αιώνιους” φοιτητές σκέφτεται να βάλει το υπουργείο.

  Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι ΚΑΙ η σημερινή κυβέρνηση ήταν και είναι υπέρ του νόμου Γιαννάκου ανεξάρτητα απο το αν δεν έπαιρνε ξεκάθαρη στάση ως αντιπολίτευση(γιατί προφανώς δεν είχε τα @@, μιας και “σοσιαλιστές” βρε αδερφέ)

  Το ζήτημα είναι να γίνει ξεκάθαρο στη φοιτητική κοινότητα ότι η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ-ΤΕΙ απο δω και πέρα πραγματοποιείται,όχι μόνο με το πρόσχημα του μνημονίου, αλλά και με τον ΝΟΜΟ της δεξιάς που εφαρμόζει πιστά το ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάστε...