Τέρμα το μαύρο κύριε υπουργέ?

ÂÏÕËÇ - ÏËÏÌÅËÅÉÁ / ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÊÁÉ ØÇÖÉÓÇ ÔÏÕ ÐÏËÕÍÏÌÏÓ×ÅÄÉÏÕ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (ICON PRESS / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Ο antistaChef επέστρεψε μετά από καιρό αδράνιας και είναι πιο καυτός από ποτέ.
Τσεκάρετε τον εδώ.

 

Κατηγορία: Χαβαλές
Tags: .


Σχόλια...

Σχολιάστε...